Ντομάτες με αυγά

Το “Πάθος για μαγειρική” προτείνει:
Η ποσότητα των αυγών, εξαρτάται από το μέγεθος που θα έχουν οι ντομάτες. Αν οι ντομάτες είναι μεγάλες, προτείνουμε μεσαίο μέγεθος, τότε τα αυγά θα είναι 8, διαφορετικά θα τοποθετείτε ένα αυγό σε μία ντομάτα.

Related Recipes